Azonosító v. e-mail:

Jelszó:

Világ:
Játékosunk írta:

„A Végzetúr játék olyan, mint az ogre. Rétegekből áll. Bárhány réteget fejtesz is le róla, újabb és újabb mélységei nyílnak meg. Míg a legtöbb karakterfejlesztő játékban egy vagy több egyenes út vezet a sikerhez, itt a fejlődés egy fa koronájához hasonlít, ahol a gyökér a közös indulópont, a levelek között pedig mindenki megtalálhatja a saját személyre szabott kihívását.
A Végzetúr másik fő erőssége, hogy rendkívül tág teret kínál a játékostársaiddal való interakciókra, legyen az együttműködés vagy épp rivalizálás.”

Morze - V3

még több ajánlás

A Végzetúr internetes játékot a Beholder Kft., a továbbiakban Szolgáltató üzemelteti, az alábbi feltételekkel:

A játékban kizárólag azok a felhasználók vehetnek részt, akik az alábbi feltételeket elfogadják. A feltételek el nem fogadása esetén szükséges a regisztráció törlése, amely a beállításoknál végezhető el.

1. Regisztráció

Minden játékosnak létező e-mail címmel kell regisztrálnia, és egy játékosnak egy világon kizárólag egy karaktere lehet. Amennyiben egy játékos több karakterrel szeretne játszani, azokat egymástól különböző világon szabad csak indítania.

Minden játékosnak a saját felelőssége, hogy a jelszava ne kerüljön illetéktelen kezekbe. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a jelszó elvesztéséből való kárért, ha a játékos karakterét ilyen esetben valamilyen hátrány éri, nincs lehetőség a korábbi állapot visszaállítására.

2. Karakter adás-vétele

A karakterek eladása tilos. Ha valaki a játék fórumain pénzért árusítja karakterét, az a játékból való kizárást vonhatja maga után. Ha a karaktereddel már nem játszol tovább, díjmentesen átadhatod egy barátodnak, az e-mail cím és jelszó megváltoztatásával (de az 1. pontot ekkor sem hagyhatjátok figyelmen kívül). Erről küldj egy e-mailt az admin{kukk}vegzetur{ponty}hu címre.

Tilos bármilyen másfajta tevékenység, amely során a játékos játékbeli javakat, szolgáltatásokat értékesít, és/vagy ezeket hirdeti. Az ilyen tevékenység kizárást vonhat maga után.

3. Játékban lévő hibák

Kérjük a játékosokat, hogy a játékban talált hibákat, úgynevezett bugokat jelentsék a bug{kukk}vegzetur{ponty}hu e-mail címen. Az ilyen bugok nem használhatók ki akkor sem, ha nem kerülnek azonnal javításra. A bugok által való előnyszerzés büntetést vonhat maga után. A játékosokat hátrányosan érintő hibák esetén nem vállalunk garanciát a karakterek adatainak visszaállítására vagy megváltoztatására, de ez mindig egyedi elbírálás tárgyát képezi, és a bug{kukk}vegzetur{ponty}hu e-mail címen kell jelezni.

4. Netikett

Elvárjuk mindenkitől a normális, civilizált emberhez méltó kommunikációt. A netikett vonatkozik (szövetség, karakter) leírásokra, karakter nevekre, üzenetekre, szövetség leírásokra.

Tilos minden:
 • Rasszista, szexista, sértő, lejárató, illetve bármilyen lelkiismereti-, vallási-, nemzeti-, nemzetiségi hovatartozással valamint korral kapcsolatos alpári vagy sértő módon kinyilvánított vélemények, avagy a való életbe átnyúló fenyegetések.
 • Minden olyan szöveg, amely tartalma a közzétételének időpontjában hatályos magyar vagy nemzetközi jogszabályba ütközik, illetve bűncselekményre vagy egyéb jogsértésre történő felhívást, arra való jelentkezést tartalmaz.
 • Minden olyan anyag nyilvánossá, hozzáférhetővé tétele vagy átjátszása, amely kiskorúak számára amúgy nem elérhető, beleértve a szexuális, tisztességtelen, illegális és obszcén tartalmat.
 • Felhasználó oly módon való zsarolása, amely szabályszegésre kényszerít.
 • Mindennemű reklám, melyet a Beholder Kft. nem hagy jóvá. Lényegtelen a reklám hordozómédiuma.
 • Kétes tartalmú képek és nagyméretű profilok sem megengedettek, a játékvezető által minden további nélkül törölhetők.
 • Nem engedélyezett lánclevelek vagy hasonlók továbbítása, elindítása függetlenül azok tartalmától.
 • A belső levelező rendszerben vagy a nyilvános fórumon tilos a SPAM (levélszemetelés)

5. A szabályok megsértése

5.1. Multizás

A játék tisztasága érdekében fontos, hogy a játékosok betartsák a szabályokat, és ne próbáljanak jogtalan előnyhöz jutni azáltal, hogy egy világon egynél több karakterrel játszanak (multizás). A multizást számos, beépített algoritmusunk próbálja kiszűrni, amelyeket folyamatosan fejlesztünk. Amennyiben egy algoritmus multizás lehetőségét észleli, az adminisztrátorok a log fájlok alapján megvizsgálják, hogy valóban erről lehet-e szó, és szükség esetén büntetést szabhatnak ki. Ez lehet a karakter eltiltása a játéktól egy bizonyos időszakra, vagy, ismétlődő esetben, akár véglegesen is.

Néhány példa olyan esetekre, amelyre az algoritumusok fel fogják hívni az adminisztrátor figyelmét:

 • Egy karakter folyamatosan támad egy másikat, amely csak gyűjti a lélekenergiát, nem költi el, és nem támad.
 • Egy karakter folyamatosan támad egy nála sokkal erősebb másikat, úgy, hogy közben sok lélekenergiája van, és mindig veszít.
 • Több karakter mindig pontosan ugyanabban az időpontban cselekszik, támad stb.
 • Egy szövetségben a karakterek egy része az összes gyűjtött lélekenergiáját építkezésre fordítja, míg a többi karakter soha nem épít.
5.2. Netikett megsértése

A multizáshoz hasonlóan, a netikett megsértése esetén a játékvezető döntése alapján előfordulhat, hogy valakit rövidebb vagy hosszabb időre eltilt a játéktól, és amennyiben ez többször előfordul, akár véglegesen is.

5.3. Külső programok használata

Tilos a játékban olyan programot és mechanizmust használni, amely megváltoztatja és/vagy befolyásolja a program működését, automatizálja a játékot, terheli a szervert vagy "bot" tevékenységet folytat. Amennyiben algoritmusaink ilyen tevékenységet észlelnek, a játékos további figyelmeztetés nélkül kizárható.

6. Szabálymódosítások

Fenntartjuk a jogot, hogy a játék szabályait, a játékmechanizmusokat vezérlő képleteket szükség esetén megváltoztassuk.

7. Őskövek

A játékban a megmaradt őskövek visszaváltására, vagy más játékosnak való átadására jelenleg nincs lehetőség. A karaktereket az e-mail címük alapján tartjuk nyilván, így csak olyan karakterek között adható át őskő, amiket egy e-mail címről regisztráltak. Azonban még az ilyen karakterek között is csak akkor lehet átadni őskövet, ha az átadó karakter törlésre kerül, vagy azért mert egy véges világ véget ért, vagy azért, mert a játékos maga törli. Ilyen esetekben a megmaradt ősköveket lehet átadni, amiből levonunk 10 %-ot (de legalább hetet) a kiégett őskövek miatt.
A játékosok a szolgáltatást az őskő megvásárlásakor veszik, nem az őskövek elköltésekor. Az őskőért vett tárgyak és prémium tagság őskőre való visszacserélése nem lehetséges. Bizonyos egyszer használatos tárgyaknál (fókuszkristályok, felszerelések), a még fel nem használt tárgy eladható a lélekkufárnál.

8. Vis maior

A Beholder Kft. nem vállal felelősséget a szerver esetleges meghibásodásáért, az internetes szolgáltatás átmeneti szüneteléséért, vagy a programhibákért, a felhasználók ezzel kapcsolatos kárigénnyel nem élhetnek.

9. Megszüntetés

A regisztráció megszüntetését kezdeményezheti a Szolgáltató vagy a játékos is. Ha ezt a játékos akarja tenni, törli a regisztrációját, amelyet a beállításoknál tehet meg, más teendője nincs. A szolgáltató a játékos regisztrációjának törlését abban az esetben kezdeményezheti, ha a játékos megsérti a játék felhasználási feltételeit és szabályzatát. Őskövek visszaváltására ilyenkor nincs lehetőség.

10. Záradék

Amennyiben ennek a szabályzatnak egyes részei hatástalanok, vagy azzá válnak, nem érinti ezen szabályzat egészét. Az adminisztrátorok kötelesek a hatástalan pontokat, új szabályokra cserélni, amelyek az eredetiekben foglaltaknak jogilag megfelelnek. Ezek késedelem nélkül, azonnal hatályba lépnek és az éppen aktuális esetre is érvényesek. Ugyanez igaz a szabályzatban előforduló hiányosságokra is. Az adminisztrátorok kötelesek a hiányosságok pótlására, olyanformán, hogy az a legközelebb essen ahhoz, ahogyan az adott pont megírásra került volna, ha az eredeti szabályzat megírásakor felmerül.